animacja 

animacja
animacja

baśń do wysłuchania i samodzielnego czytania

baśń do samodzielnego czytania
baśń do samodzielnego czytania

ćw. interaktywne - porządkowanie wydarzeń baśni

ćw. interaktywne - porządkowanie wydarzeń
ćw. interaktywne - porządkowanie wydarzeń