mozaiki

materiały ze strony digipuzzle.net

1. dodawanie w zakresie 20

2. rozpoznajemy litery

3. dodawanie do 10

4. ułóż według kodu

5. lustrzane odbicie

6. mozaika z figur

7. odczytywanie współrzędnych

8. zwierzęta 16x16

9. liczby do 100

10. mozaiki kropkowane

11. mnożenie w zakresie 100

12. mnożenie do 50