poprawnie piszę imiona

klik
klik

układam zdania z rozsypanki wyrazowej

układamy zdania z rozsypanki wyrazowej
układamy zdania z rozsypanki wyrazowej

dokładnie przeczytaj polecenie zadania

sylaby - klaszczemy

głoski - wymawiamy

litery - widzimy i liczymy