sprawdzian semestralny z matematyki będzie 5 stycznia 2018 r.

zadania tekstowe - liczenie w zakresie 30
zadania tekstowe - liczenie w zakresie 30
zadanie tekstowe z zegarami
zadanie tekstowe z zegarami

sprawdzian semestralny z j.polskiego i edukacji przyrodniczej 12 stycznia 2018 r. - 2 godziny lekcyjne

imiona ze zmiekczeniami
imiona ze zmiekczeniami
wpisz
wpisz
połącz w pary
połącz w pary
podziel rzeczowniki na cztery grupy
podziel rzeczowniki na cztery grupy
wyrazy ze zmiękczeniami - pary
wyrazy ze zmiękczeniami - pary
cechy pór roku
cechy pór roku
uzupełnij zdania z lukami
uzupełnij zdania z lukami
uzupełnij zdania z lukami
uzupełnij zdania z lukami

i jeszcze będzie:

samodzielne pisanie życzeń urodzinowych dla koleżanki (życzę Ci, życzę Tobie, dla Ciebie)

 

rozwijanie zdań wyrazami pasującymi do pytań, tak by tworzyły logiczną całość. Tu tylko przykłady.  

 

Sikorki jedzą. 

(jakie?) sikorki jedzą (co?)

Głodne sikorki jedzą słoninkę

 

 

Śnieg leży. 

(kiedy?) śnieg leży (gdzie?)

Zimą śnieg leży na chodniku

 

 

Sople wiszą. 

(kiedy?) sople wiszą (gdzie?).

Zimą sople wiszą na dachach. 

 

Wróble lecą. 

(jakie?) wróble lecą (gdzie?). 

Małe wróble lecą do karmnika.